Opsamling fra SQLBI møde nr. 13

Dette efterår boomer med diverse Microsoft BI arrangementer (se arrangementkalenderen her). Vi indledte det travle efterår med det 13. møde i SQLBI.
Her kommer en kort opsamling fra vores møde den 27. august i Århus.

Alle vores møder indledes med en opsamling hvor gruppens medlemmer fortæller om hvad de arbejdet med siden sidst og hvad de i den forbindelse har haft af udfordringer og nyopdagelser. SharePoint 2010 og overvejelser vedr. master data var nogle af de emner der havde stort fokus og lagde naturligt op til dagens hovedemne Master Data Services (MDS).
Som hovedindlægsholder havde vi besøg af min tidligere kollega Jørgen Guldmann fra Platon, der er en af de få der både ved en masse og har prøvet en masse med MDS. Jørgen gav os en super introduktion til MDS og efterlod et godt indblik i produktets styrker og svagheder. Helt overordnet må konklussionen være at hvis I overvejer at tage MDS i brug, så gå efter versionen der kommer med Denali.

Slides fra mødet er publiceret på medlemssektionen af www.SQLBI.dk.

Vi ses igen til december, hvor vi forventer at afholde årets sidste møde i SQLBI kombineret med lidt julehygge.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: